Disiplin Süreçleri Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı

Disiplin Süreçleri Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı

İş Kanunu çerçevesine uygun kurum kültürüne göre tasarlanmış disiplin kuralları, kurulu ve uygulama esasları bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Çalışanları cezalandırma pratiklerni standardize ederek kurumsal adaleti desteklemek, işten çıkartmalarda güçlü argüman oluşturmak

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

20 gün